Raná péče Diakonie

Jsme tu pro rodiče, kteří mají obavu o vývoj svých dětí.

Provázíme rodiny v období po narození dítěte s postižením nebo po zjištění rizika ve vývoji. Pomáháme rodinám nalézt vnitřní zdroje, které jim umožňují vychovávat dítě v přirozeném prostředí a v co největší míře zachovat dosavadní způsob života.

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Naše služba přijala v souvislosti s aktuální situací mimořádné opatření podle doporučení MZ ČR pro sociální služby. V případě, že dojde ke kontaktu poradkyně rané péče s rizikovou osobou nebo se samotná poradkyně necítí dobře, bude o tom informovat rodiny, kde má domluvené konzultace, a nabídne jim službu distanční formou (telefonicky, e-mailem, a pod.). Poradkyně bude v zájmu bezpečnosti a zamezení šíření viru vykonávat práci po dobu 10 dnů od rizikového kontaktu nebo podle doporučení lékaře z prostředí domova.
Prosíme vás o shovívavost a omlouváme se za případné komplikace.

Tým Rané péče Diakonie

Raná péče je zdarma.

Jezdíme za rodinami do jejich domovů.
Za 25 let jich bylo více než 1000.

Pomáháme rodinám s dětmi (od 0 do 7 let)

  • ​s opožděním psychomotorického vývoje
  • s ohroženým vývojem
  • s mentálním, pohybovým nebo
    kombinovaným postižením
  • s poruchou autistického spektra

Za rodinami jezdíme


  • do Prahy
  • do Středočeského kraje
  • do Ústeckého kraje
  • do Plzeňského kraje
Pokud nepatříte do naší cílové skupiny nebo bydlíte v jiném kraji, najděte si jinou ranou péči  ZDE.

Co vám raná péče může přinést

1) Nelékařský, ale odborný pohled na vývoj vašeho dítěte. Pomůžeme vám vidět silné i slabší stránky dovedností vašeho dítěte a porozumět jeho vývojovým potřebám. Naučíme vás si správně hrát! Budeme spolu s vámi hledat konkrétní herní aktivity, které mohou dítěti ve vývoji pomoci.

2) Můžeme s vámi sdílet radosti a starosti související se životem s dítětem. V rozhovoru s poradkyní rané péče můžete nacházet pro sebe ta nejlepší možná řešení.

3) Poskytneme vám informace z oblastí, v nichž se potřebujete zorientovat – aktuální a prakticky použitelné informace z oblasti sociálně právní, školství, zdravotnictví, nezdravotnických terapií, rehabilitačních pomůcek.

4) Pomůžeme vám při hájení práv a oprávněných zájmů souvisejících s péčí o vaše dítě.